REMINDER: Uitnodiging ALV NGS dd 6 februari 2017

mail
NGS Nieuwsbrief 20 maart 2018
Hallo Bezoeker,

Hiermee nodigt het NGS bestuur de leden van het NGS uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 6 februari 2017

Locatie: Wijncafé De Klepel, Prinsenstraat 22,  1015 DD Amsterdam

Programma:

10.00 uur ontvangst met Buscaglione
10.30 uur Algemene leden vergadering
Aansluitend Riedel presentatie
12.30 uur Paulée lunch (kosten 35,- pp) Er zijn maximaal 40 plaatsen voor de lunch. Blijf je lunchen, geef dan je eventuele dieet wensen door.
In het kader van de Paulée is het leuk wanneer je zelf een mooie wijn meebrengt voor tijdens de lunch !

Aanmelden voor vergadering en Paulée lunch kan via een mail naar ngs.secr@planet.nl

Heb je (agenda) punten of vragen / opmerkingen voor deze ledenvergadering, laat het ons weten via een mail.

Wanneer je een NGS reversspeld uitgereikt wilt krijgen, laat het dan even weten. Hiervoor moet je werkzaam zijn als sommelier. Minstens 1 jaar lid van het NGS en een borg betalen van 200,- (die je later terugkrijgt wanneer je de speld inlevert).

Met vriendelijke groet,
Edwin Raben
Voorzittter NGS
AGENDA ALV

1.    Opening en vaststellen agenda door de voorzitter Edwin Raben
Mededelingen van de voorzitter.
Uitreiken NGS reversspeld.

2.    Notulen Jaarvergadering dd 22 februari 2016
Notulen kun je teruglezen op onze website www.sommeliers.nl in het leden deel.

3.    Jaarverslag 2016 door secretaris Heleen Boom
Het jaarverslag staat ook op onze website in het ledendeel bij ALV.

4.    Financieel verslag 2016 door de penningmeester Peter Bruins

5a.   Verslag kascommissie 2016
(kascommissie leden: Cees Vos, Marcel Hansen, Harrie Hendriks)

5b.   Verkiezing leden kascommissie voor 2017
Eén lid van de kascommissie treedt af en aan de aanwezige leden wordt een oproep gedaan om zich verkiesbaar te stellen.

6.  Vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2017 te handhaven op 125,- per jaar.

7.  Verslag proefcommissie over 2016 en presentatie programma voor 2017

8.  Wedstrijden: verslag door Heleen Boom en Edwin Raben

9.  NGS wijnreizen Heleen Boom

10. Verslag commissaris PR: Job Seuren

11. Jonge sommeliers door Heleen Boom

12. ASI examen door Edwin Raben

13. Bestuursverkiezing
Job Seuren treedt af en is herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 4 februari melden op ngs.secr@planet.nl

14.  Rondvraag

15.  Sluiting
 

 
--
www.sommeliers.nl | Contactmessage
Bijlagen
uitnodiging_en_agenda_alv_ngs_6_2_2017.pdf