Over ons


Het Nederlands Gilde van Sommeliers (NGS) is een samenwerkingsverband waar ongeveer 250 Nederlandse sommeliers bij zijn aangesloten. Door middel van proeverijen, bijeenkomsten, trainingen en online informatievoorziening biedt het NGS een platform voor sommeliers om samen te komen en zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast tracht het NGS op die wijze ook het niveau van wijnservice en daarmee het algehele niveau van de Nederlandse horeca en specifiek de gastronomie naar een hoger plan te tillen.

Het NGS is geen exclusieve club. Een ieder die als sommelier in Nederland werkzaam is kan zich bij het Nederlands Gilde van Sommeliers aansluiten.

Het NGS is aangesloten bij de Association de la Sommellerie Internationale (ASI) en organiseert als enige organisatie in Nederland daarmee officieel het Nederlands Kampioenschap voor Sommeliers om de Trophée Henriot. Ook stuurt het NGS een afvaardiging namens Nederland naar het Europees- en Wereldkampioenschap voor Sommeliers. Het NGS wordt aangestuurd door haar bestuur dat gebonden is aan statuten en gecontroleerd wordt door een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, in de volksmond vaak Wet Bescherming Privacy genoemd)

Het NGS leeft deze regelgeving na.

De volgende vereisten zijn van toepassing op ledenadministraties:
• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; vanaf 1 januari 2018 vragen wij leden bij de aanvang van hun lidmaatschap hier toestemming voor.
• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
• beveiligen van de lidgegevens;
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
• uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene leden vergadering voor het daarop volgende jaar vastgesteld.
En rond de jaarwisseling wordt de contributie geint.
Vanaf juli 2020 wordt de contributie geint via ClubCollect. Een betalings systeem voor verenigingen. 
Ook de facturen voor glazentassen, spittoons en no-show worden via Club Collect verstuurd.