Wedstrijdreglement Trophée Henriot 2020

Nederlands Gilde van Sommeliers - Wedstrijdreglement

Beste Sommelier van Nederland 2020 – 17e Trophée Henriot

Georganiseerd door het  Nederlands Gilde van Sommeliers

Artikel 1
De “Trophée Henriot”, de nationale wedstrijd voor de “Beste Sommelier van Nederland” wordt tweejaarlijks georganiseerd in samenwerking met Wijnkooperij de Lange door het Nederlands Gilde van Sommeliers, dat deel uitmaakt van de Associatie van Internationale Sommelierverenigingen, de A.S.I. De Trophée past in het kader van de wedstrijden voor Beste Sommelier van Europa en Beste Sommelier van de Wereld. De winnaar van de Trophée krijgt de titel van “Beste Sommelier van Nederland – Trophée Henriot” toegekend en mag daarna ook deelnemen aan de preselecties voor de internationale wedstrijden. Het bestuur beslist uiteindelijk wie gaat deelnemen aan het Europees (2020) en het Wereldkampioenschap (2022).

Artikel 2
Elke man of vrouw, in het bezit van een Nederlands paspoort, mag aan de wedstrijd deelnemen mits hij of zij het beroep van sommelier uitoefent voor een minimum van 16 uren per week voor een periode van minimaal onafgebroken 2 jaren. Dit is vastgelegd in de goedgekeurde stukken van de Algemene Leden Vergadering op maandag 17 februari 2014. Lid zijn van het NGS is geen vereiste. Men kan tevens werkzaam zijn in het buitenland, mits men in dat geval houder is van een geldig Nederlands paspoort. Houders van een ander dan Nederlands paspoort, dienen minimaal 3 jaar aaneengesloten het beroep van sommelier uit te oefenen op Nederlands grondgebied. Zijn of haar taken omvatten: keuze en aankoop van wijnen, samenstelling van de wijnkelder, voorraadbeheer, samenstelling van de wijnkaart, advies, decanteren, service van wijnen, gedistilleerd en alle andere dranken en rookwaren.

Artikel 3
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk 1 april 2020 bij het secretariaat van het NGS ingediend worden, samen met een CV, een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat en een exemplaar van de wijnkaart van het bedrijf waar men werkzaam is. Alles digitaal aangeleverd bij Marja het secretariaat.

Artikel 4
Vereiste kennis: de wijngaard, wijnbouw, klimaat en weer, druivensoorten en -rassen, snoeitechnieken, most, vinificatie, de wijngaarden en wijnsoorten van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld, gedistilleerd, rookwaren, de Nederlandse wetgeving inzake wijnen en alcoholhoudende dranken, het gebruikelijke aanbod van dranken in restaurants, wijnkaart, technieken van het beroep van wijnkelner, harmonie van wijnen en gerechten, communicatieve vaardigheden, adviseren, het wijnproeven, beheersen van een vreemde taal* (Engels of Frans voor de Nederlands sprekenden, door de A.S.I. – Association de la Sommellerie Internationale - officieel erkende talen).
De theoretische test zal in de Engelse taal worden afgenomen, antwoorden mag in het Engels of in het Nederlands. De kandidaat dient de mondelinge proeven enkel in de Engelse taal uit te voeren.

Artikel 5
De wedstrijd verloopt in drie fasen: een theoretische kwartfinale op maandag 20 april 2020, een halve finale en een finale op maandag 11 mei 2020. De halve finale zal uit maximaal 12 kandidaten bestaan. Aldus de beste 12 van de kwartfinale gaan door naar de halve finale. De finale zal uit 3 kandidaten bestaan, voor wie de puntentelling opnieuw begint bij de start van de finale. Bij een gelijke puntentelling zullen de behaalde punten uit de halve finale worden meegewogen om zodoende een winnaar aan te wijzen.
De wedstrijd voldoet aan de eisen van het Europees Technisch Comité van de A.S.I.
De wedstrijdcommissie kan besluiten over te gaan tot een voorselectie, indien er meer kandidaten zich aanmelden dan organisatorisch en logistiek haalbaar is om een goede wedstrijd te kunnen organiseren.

Artikel 6
De wedstrijd van 2020 is verdeeld over twee dagen.
Het theoretisch deel, de kwartfinale zal worden afgenomen op de eerste dag, maandag 20 april 2020.
De beste 12 kandidaten van de kwartfinale gaan door naar de halve finale op maandag 11 mei 2020. Hierbij zal het praktijkgedeelte (mondelinge en praktische proeven) intensief getoetst worden.
De finale zal in de late middag plaatsvinden op het podium in de Kloosterkerk. Aansluitend is er een galadiner met ruim 150 gasten in de historische kloosterkerk.

De precieze tijdstippen en details zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

Als locatie is gekozen:
Leerhotel Het Klosster, Daam Fockemalaan 10, 3800 AM Amersfoort.

De kandidaten dienen zich in werkkleding te presenteren.
Tijdens de wedstrijdmomenten worden er beeld en geluidsopnames gemaakt voor publicitaire doeleinden. Bij deelname ga je automatisch akkoord dat beeld en geluid voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt en openbaar gemaakt in het kader van de privacy wetgeving zoals die geldt in Europa.

Enkel de drie (eventueel 4) beste kandidaten mogen door naar de finale. Op de maandagmiddag 11 mei zullen deze bekend worden gemaakt vlak voor aanvang van de finale. Alle deelnemers zijn verplicht aanwezig te zijn bij het galadiner op maandagavond 11 mei 2020 voor de oorkonde uitreiking.

Details over het diner, prijzen, vrijstelling e.d. worden op een later stadium bekend gemaakt.

Artikel 7
De jury kan worden samengesteld uit bekende personen uit de restaurant- en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers. Ook kunnen er internationale wijnpersoonlijkheden zitting hebben in de jury.

Artikel 8
De jury wordt voorgezeten door twee personen: de juryvoorzitter van de wedstrijd, welke het eindoordeel heeft en de voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers.

Artikel 9
De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.

Artikel 10
De winnaar krijgt de titel van “Beste Sommelier van Nederland 2020 - Trophée Henriot”  toegekend. Deze titel mag men twee jaar behouden tot aan de volgende Trophée Henriot in 2022.
De resultaten worden officieel bekend gemaakt op maandag 11 mei 2020. De winnaar zal op verzoek van het Nederlands Gilde van Sommeliers gevraagd kunnen worden presentaties te verrichten, interviews te geven etc.,  ter promotie van het vak van sommelier. Verder wordt de winnaar geacht in al zijn uitingen (interviews, berichten in gedrukte pers etc.) het Nederlands Gilde van Sommeliers te noemen.

Artikel 11
De winnaar van de “Beste Sommelier van Nederland 2020 - Trophée Henriot” mag automatisch ook deelnemen aan de nationale preselectie voor internationale wedstrijden, mits hij/zij een Nederlands paspoort bezit of het beroep van sommelier voor minimaal 3 jaar aaneengesloten op Nederlands grondgebied uitoefent (zie artikel 2).

 

Wedstrijdreglement Trophée Henriot 2018

Artikel 1
De “Trophée Henriot”, de nationale wedstrijd voor de “Beste Sommelier van Nederland” wordt tweejaarlijks georganiseerd in samenwerking met Wijnkooperij de Lange door het Nederlands Gilde van Sommeliers, dat deel uitmaakt van de Associatie van Internationale Sommelierverenigingen, de A.S.I. De Trophée past in het kader van de wedstrijden voor Beste Sommelier van Europa en Beste Sommelier van de Wereld. De winnaar van de Trophée krijgt de titel van “Beste Sommelier van Nederland – Trophée Henriot” toegekend en mag daarna ook deelnemen aan de preselecties voor de internationale wedstrijden. Het bestuur beslist uiteindelijk wie gaat deelnemen aan het Europees (2020) en het Wereldkampioenschap (2019 in Antwerpen).

Artikel 2
Elke man of vrouw, in het bezit van een Nederlands paspoort, mag aan de wedstrijd deelnemen mits hij of zij het beroep van sommelier uitoefent voor een minimum van 16 uren per week voor een periode van minimaal onafgebroken 2 jaren. Dit is vastgelegd in de goedgekeurde stukken van de Algemene Leden Vergadering op maandag 17 februari 2014. Lid zijn van het NGS is geen vereiste. Men kan tevens werkzaam zijn in het buitenland, mits men in dat geval houder is van een geldig Nederlands paspoort. Houders van een ander dan Nederlands paspoort, dienen minimaal 3 jaar aaneengesloten het beroep van sommelier uit te oefenen op Nederlands grondgebied. Zijn of haar taken omvatten: keuze en aankoop van wijnen, samenstelling van de wijnkelder, voorraadbeheer, samenstelling van de wijnkaart, advies, decanteren, service van wijnen, gedistilleerd en alle andere dranken en rookwaren.

Artikel 3
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk 1 april 2018 bij het secretariaat van het NGS ingediend worden, samen met een CV, een kopie van de identiteitskaart van de kandidaat en een exemplaar van de wijnkaart van het bedrijf waar men werkzaam is. Alles digitaal aangeleverd bij Marja het secretariaat.

Artikel 4
Vereiste kennis: de wijngaard, wijnbouw, klimaat en weer, druivensoorten en -rassen, snoeitechnieken, most, vinificatie, de wijngaarden en wijnsoorten van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld, gedistilleerd, rookwaren, de Nederlandse wetgeving inzake wijnen en alcoholhoudende dranken, het gebruikelijke aanbod van dranken in restaurants, wijnkaart, technieken van het beroep van wijnkelner, harmonie van wijnen en gerechten, communicatieve vaardigheden, adviseren, het wijnproeven, beheersen van een vreemde taal* (Engels of Frans voor de Nederlands sprekenden, door de A.S.I. – Association de la Sommellerie Internationale - officieel erkende talen).
De theoretische test zal in de Engelse taal worden afgenomen, antwoorden mag in het Engels of in het Nederlands. De kandidaat dient de mondelinge proeven enkel in de Engelse taal uit te voeren.

Artikel 5
De wedstrijd verloopt in twee fasen: een halve finale en een finale. De finale zal uit maximaal 3 of 4 kandidaten bestaan, voor wie de puntentelling opnieuw begint bij de start van de finale. Bij een gelijke puntentelling zullen de behaalde punten uit de halve finale worden meegewogen om zodoende een winnaar aan te wijzen.
De wedstrijd voldoet aan de eisen van het Europees Technisch Comité van de A.S.I.
De wedstrijdcommissie kan besluiten over te gaan tot een voorselectie, indien er meer kandidaten zich aanmelden dan organisatorisch en logistiek haalbaar is om een goede wedstrijd te kunnen organiseren.

zie ook bijlage

Artikel 6
De wedstrijd van 2018 is verdeeld over twee dagen.
Het theoretisch deel zal worden afgenomen op de eerste dag, zondag 13 mei 2018.
Het praktijkgedeelte (mondelinge en praktische proeven) en de finale zullen een dag later plaatsvinden op maandag 14 mei 2018. Aansluitend is er een galadiner met ruim 150 gasten in de historische kloosterkerk.

De precieze tijdstippen en details zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

Als locatie is gekozen:
Leerhotel Het Klosster, Daam Fockemalaan 10, 3800 AM Amersfoort.

De kandidaten dienen zich in werkkleding te presenteren.
Tijdens de wedstrijdmomenten worden er beeld en geluidsopnames gemaakt voor publicitaire doeleinden. Bij deelname ga je akkoord dat beeld en geluid voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt en openbaar gemaakt.

Enkel de drie (eventueel 4) beste kandidaten mogen door naar de finale. Op de maandagmiddag zelf zullen deze bekend worden gemaakt. Alle deelnemers zijn verplicht aanwezig te zijn bij het galadiner op maandagavond 14 mei 2018. Partners en familieleden die aanwezig willen zijn bij het galadiner dienen een kaart te kopen.

Vanaf 16:00 uur vindt de finale plaats, open voor publiek. Ook kan ieder deelnemen aan het galadiner waar de winnaar bekend zal worden gemaakt. De kosten voor het diner zullen 75 euro gaan zijn inclusief wijnen. Er zijn 150 kaarten beschikbaar via
www.wijnkooperijdelange.nl/trophee-henriot-2018-nk-sommeliers.html

Artikel 7
De jury kan worden samengesteld uit bekende personen uit de restaurant- en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers. Ook kunnen er internationale wijnpersoonlijkheden zitting hebben in de jury.

Artikel 8
De jury wordt voorgezeten door twee personen: de juryvoorzitter van de wedstrijd, welke het eindoordeel heeft en de voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers.

Artikel 9
De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt.

Artikel 10
De winnaar krijgt de titel van “Beste Sommelier van Nederland 2018 - Trophée Henriot”  toegekend. Deze titel mag men twee jaar behouden tot aan de volgende Trophée Henriot in 2020.
De resultaten worden officieel bekend gemaakt op maandag 14 mei 2018. De winnaar zal op verzoek van het Nederlands Gilde van Sommeliers gevraagd kunnen worden presentaties te verrichten, interviews te geven etc.,  ter promotie van het vak van sommelier. Verder wordt de winnaar geacht in al zijn uitingen (interviews, berichten in gedrukte pers etc.) het Nederlands Gilde van Sommeliers te noemen.

Artikel 11
De winnaar van de “Beste Sommelier van Nederland 2016 - Trophée Henriot” mag automatisch ook deelnemen aan de nationale preselectie voor internationale wedstrijden, mits hij/zij een Nederlands paspoort bezit of het beroep van sommelier voor minimaal 3 jaar aaneengesloten op Nederlands grondgebied uitoefent (zie artikel 2).

 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootteLaatst gewijzigd
Bewaar het bestand 2018HenriotNKwedstrijdreglement.pdf2018HenriotNKwedstrijdreglement.pdf???288 kB02-11-2017 15:12

Reglementen