Informatie voor (nieuwe) leden

by Marja 30 december 2008

Wanneer je pas lid bent geworden van het NGS zijn er een aantal zaken belangrijk om te weten:

 • Ieder NGS lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, zoals ze op deze website vermeld staan.
 • De informatie-uitwisseling binnen het NGS gebeurt via deze website en de nieuwsbrieven van het NGS. Breng daarom regelmatig een bezoek aan deze website. Wanneer je iets te melden hebt voor deze website, bijvoorbeeld een vacature, kun je het mailen aan het secretariaat.
 • Uitnodigingen voor proeverijen en andere activiteiten van het NGS worden via nieuwsbrieven of via e-mail verzonden. Zorg er daarom voor dat het secretariaat altijd een actueel e-mail adres van je heeft. Daarnaast worden alle activiteiten altijd op deze site gepubliceerd zodat je er ook langs deze weg kennis van kunt nemen. Schroom natuurlijk niet je ook daadwerkelijk voor de proeverijen op te geven omdat je de materie beter in je opneemt als je er echt bij bent.
 • Voor proeverijen moet je je altijd aanmelden bij het NGS secretariaat. Je ontvangt nooit een bevestiging van je aanmelding. Wanneer je je te laat afmeldt (korter dan 24 uur voor aanvang van een proeverij) of bij no-show ontvang je een factuur van de penningmeester voor no-show ad € 50,-!!! Wanneer een proeverij vol is, krijg je bericht dat je op de reservelijst bent geplaatst. Zodra er een plaats openvalt, kun je gebeld worden om alsnog mee te kunnen proeven.
 • In februari van elk jaar vind de Algemene Ledenvergadering plaats. Ieder jaar op een andere locatie. Meestal in een restaurant waar een van onze leden werkzaam is. Voorafgaand aan de ALV kun je per email (agenda) punten aandragen bij het NGS secretariaat die van belang kunnen zijn voor deze vergadering en het NGS.
 • Tijdens alle bijeenkomsten van het NGS geldt een rookverbod.
 • Vanaf september 2011 is het op NGS proeverijen verplicht om zelf een glazenset mee te brengen. Leden ontvangen voor een vriendenprijs van 55,- een Riedelglazen set met reistas.
 • Voor wijnreizen die (deels) gesponsord worden, geldt altijd de reden dat de gastheer/vrouw uiteindelijk beslist wie er mee mogen op de wijnreis. Op onze home pagina vindt je aan de linkerkant en onder het kopje “Wijnreizen” het protocol (voorschriften en regels) voor deze activiteit.
 • Je bent als NGS-lid verplicht om wanneer je van werkgever verandert, verhuist of een ander e-mail adres krijgt, dit te melden bij het NGS secretariaat. En om je persoonlijk profiel op deze website actueel te houden. Zodat je mede leden je adres gegevens kunnen inzien. Het is ook leuk wanneer je iets meer over je zelf verteld in dit profiel. Waar je werkt, wat je functie inhoudt. Etc.
 • De contributiefacturen worden rond de jaarwisseling verzonden. Halverwege het jaar worden de herinneringen verzonden. Wanneer de contributie in november van het lopende jaar nog niet is betaald, wordt je van de ledenlijst verwijderd!!! Opnieuw lid worden kan alleen na betaling van de achterstalllige contributie.
 • Alle leden krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen op deze website. En kunnen daarna in de LEDENLIJST hun eigen profiel bijhouden.