Regels voor proeverijen van het NGS

by Marja

1. De uitnodigingen voor proeverijen zijn persoonlijk; u kunt geen introducé meebrengen of plaatsvervanger laten gaan, tenzij met toestemming van de voorzitter of de commissaris proeverijen.

2. Leden hebben de verplichting zich terdege op het thema van de proeverij voor te bereiden.

3. Tijdens de proeverijen en de lunch is het niet toegestaan te roken.

4. De te proeven wijnen kunnen worden gewaardeerd d.m.v. een puntensysteem, waaraan een ieder zich dient te houden.

Totaal te geven punten: maximaal 35

kleur: maximaal 5

geur: maximaal 10

smaak/afdronk: maximaal 10

totale indruk maximaal 10

De proefcommissie beschikt over NGS proefformulieren.

5. Als een mede-proever het woord voert, heeft men hiervoor aandacht.

6. Het organoleptisch commentaar van een mede-proever wordt te allen tijde gerespecteerd.

7. Wanneer de proefcommissie een NGS lid vraagt een proefverslag te schrijven van een NGS proeverij, zal hij/zij dit binnen 14 dagen bij het NGS secretariaat inleveren.

8. In voorkomende gevallen kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor de lunch. Deze bijdrage moet direct na afloop van de lunch aan de restaurateur contant worden voldaan.

9. U moet zich voor een proeverij aanmelden door het opsturen van de antwoordstrook of een telefoontje of e-mail aan het secretariaat. De commissaris proeverijen heeft het recht deelnemers uit te sluiten die zich niet tevoren hebben aangemeld. Uw aanmelding wordt NIET bevestigd.

10 Indien U zich heeft aangemeld voor een proeverij en verhinderd bent, wordt van u verwacht zich tijdig (= tot max. 24 uur voor aanvang proeverij) bij het NGS-secretariaat af te melden. Wanneer u dit niet doet, ontvangt u een rekening voor  no-show..

11 De proeverij kan beperkt worden tot een maximum aantal deelnemers. Dit wordt dan in de schriftelijke uitnodiging vermeld. Toewijzing geschiedt in volgorde van aanmelding.