by Marja Brouwer

Opzeggen lidmaatschap

Het contributiejaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. Daarom moet een lidmaatschap voor 31 december van een jaar worden opgezegd bij het secretariaat.

Wanneer je na 31 december van een jaar opzegt, ben je nog contributie over het lopende jaar verschuldigd.