Notulen ALV 21.2.2022

Notulen ALV – Nederlands Gilde van Sommeliers dd. 21 februari 2022 te Amsterdam

Aanwezig:

Heleen Boom, Job Seuren, Marco Westra, Niels v Overmeire, Natasja Noorlander, Noël Vanwittenbergh, Edger Groeneveld, Bob Jurjens, Naomi Vrugt, ALain Jacobs, Annebel van Meegen, René Persoon, Etienne v Duin,  Ellis van Eijsden, Nabil Touires, Vladimir Sarkisyan, Ghislaine Melman, Rianne Ogink, Harrie Hendriks, Martijn Coenen, Rob Bergé, Adriaan Visser,  Roos Stevens, Frans Ricke, Gerlinde Polak, Marvin Walraven, Lieske Vos, Daphne vd Hoven, Jop IJspeert en Marja Brouwer

  1. Opening en vaststellen agenda door de voorzitter Heleen Boom

Heleen Boom bedankt onze gastheer Sabas Joosten voor zijn gastvrijheid en de sponsor van de lekkere koffie Tewis Simons van Moto.

2.    Notulen Jaarvergadering dd. 8 februari 2021 en 8 maart 2021

Heleen Boom vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op beiden notulen. Er zijn geen opmerkingen. Hiermee zijn de notulen goedgekeurd.

3.    Jaarverslag 2021 door secretaris Marco Westra

Het jaarverslag staat op onze website in het ledendeel bij ALV.
Marco Westra noemt een paar hoogtepunten uit 2021.

4.    Financieel verslag 2021 door de penningmeester Niels van Overmeire

Penningmeester, Niels van Overmeire, geeft een toelichting op financiële situatie van de vereniging. De financiële stukken zijn vooraf rondgemaild aan de leden en op papier uitgedeeld vooraf aan de vergadering.
Er zijn vorig jaar extra kosten gemaakt voor de online proeverijen.

De kosten voor de proefflessen waren in 2021 hoger dan in voorgaande jaren. Het is ook volgens afspraak om meer geld uit te geven aan proefflessen.

We hebben helaas een paar sponsors verloren in 2021. Maar inmiddels zijn er (op) nieuw afspraken gemaakt met nieuwe hoofdsponsors zoals Vinites, Fourcroy, Buscaglione, London Essence, Okhuysen, Delta Wines en Résidence. En er zijn nog gesprekken gaande met kandidaat sponsoren.

5a.   Verslag kascommissie 2021

De kascommissie over 2021 bestaat uit Leon IJpelaar, Harrie Hendriks en Vladmir Sarkisyan.

Harrie Hendriks doet het woord namens de kascommissie en verleent de penningmeester décharge.

5b.   Verkiezing leden kascommissie voor 2022

Leon IJpelaar treedt af en Bob Jurjens volgt hem op.

6.  Vaststellen contributie 2022

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 vast te stellen op 125,- per jaar.

De leden zijn het hiermee eens en hiermee is de contributie vastgesteld.

7.  Verslag proefcommissie over 2021 en presentatie programma voor 2022

Namens de proefcommissie doet Edger Groeneveld verslag van de proeverijen in 2021 (zie ook jaarverslag 2021).

Voor 2022 heeft de proefcommissie de volgende proeverijen / activiteiten op het programma staan:

15 maart komt Jamie Goode naar Nederland. Er is plaats voor 20 sommeliers. Onderwerp is nog niet bekend.

21 maart proeverij Griekse wijnen met Yiannis Karkakasis MW bij Brasserie Van Baerle in Amsterdam

23 mei proeverij Duitsland nieuwe ontwikkelingen met Lars Daniël bij Scheepskaneel in Amsterdam

13 juni proeverij Zuid Afrika Pinot Noir ism WOSA

20 juni Alte Adige met Cees van Casteren in samenwerking met Ghislaine Melman

September een bijzondere proeverij met mooi thema: Pomerol

2-5 oktober reis naar Duitsland Rheinhessen

Oktober proeverij met Spaans thema in samenwerking met Viños d’Espana

7 december Bandol met Paul Schmit

Ook dit jaar organiseert het Informatie Bureau voor Duitse wijn weer project voor wijnbuddys in Duitsland.

Pitch heeft contract van WOSA voor Zuid-Afrika overgenomen. Ergens in juni zal er een proeverij Pinot Noir Zuid Afrika georganiseerd worden. En er worden 2 plekken voor Cape Wine ter beschikking gesteld. Dit gaat via de wedstrijd Zuid Afrikaanse wijn.

Pitch vertegenwoordigt ook Jerez. Weliswaar meer op de consument gericht. Maar in mei zal er een lustrum reis voor sommeliers georganiseerd worden. Waarschijnlijk van 1 tot 4 mei. Voor deze reis naar Jerez is het wel verplicht om vooraf de online sherry cursus (via Pitch) te volgen.

Ghislaine Melman organiseert in 2022 voor Alte Adige een proeverij en in de zomer een korte sommelier reis. En in het najaar een restaurant week voor Alte Adige.

Het programma voor de jonge sommeliers wordt nog samengesteld.

8. Nederlands Kampioenschap Trophée Henriot

15 en 16 mei wordt in het Leerhotel in Amersfoort het NK voor sommeliers georganiseerd. Op zondag 15 mei begint de wedstrijd met een schriftelijke toets. Op maandag vindt de finale plaats met aansluitend een diner. Dit in samenwerking met Wijnkooperij de Lange.
Op zondag worden er na de toets 2 masterclasses gegeven over port en champagne.

Iedereen die WSET niveau 3 heeft, wordt aangemoedigd om mee te doen.

Daarnaast zijn het ook 2 hele mooie dagen en een bijzondere ervaring voor iedereen.

Adriaan Visser vertelt over zijn ervaring tijdens het EK in Cyprus.

9. ASI-examen op 14 maart

De beste voorbereiding op het NK is het ASI-examen.
Rianne Ogink vertelt over haar ervaring. Zij heeft dit als zeer positief ervaren en roept collega sommeliers op om mee te doen.

Rianne vraagt of het NGS ter voorbereiding van het examen – naast een training – een proefexamen kan organiseren. Ook om kennis te delen. Dit wordt opgepakt.
Het is het streven dat zoveel mogelijk leden dit examen afleggen.
Het ASI gaat vanaf volgend jaar een beginners ASI-diploma organiseren als voorbereiding op het ASI-examen.

10. Reizen

In mei een reis naar Sherry voor sommeliers in samenwerking met Pitch.

2 leden gaan in maart naar Madrid

In de zomer een reis naar Alte Adige georganiseerd door Ghislaine Melman

11. Verslag commissaris PR: Job Seuren

In 2021 zijn er enkele sponsors gestopt. Maar inmiddels zijn er contacten met meerdere nieuwe sponsors.

Er zal meer aandacht zijn voor de social media. T.a.v. de Sherry reis is aandacht op social media ook een vereiste. Dit geldt ook voor de Wijnbuddy’s naar Duitsland.

Er wordt op dit moment een nieuwe website gebouwd. We willen een frissere website. Het concept ontwerp wordt getoond.

Het streven is dat zoveel mogelijk sommeliers in Nederland lid worden van het NGS hiertoe zal een wervingsactie worden opgezet.

Tevens is er een samenwerking gestart met Alliance Gastronomique.

En er is samenwerking met app Winelist.

Voorgesteld wordt dat het NGS zich ook in het onderwijs presenteert. Heleen antwoordt dat in eerste instantie het NGS zich richt op de restaurants die een sommelier in dienst hebben. Daarnaast is er de wedstrijd voor de jonge sommeliers van Informatie Bureau voor Duitse wijn.

Job antwoordt dat wanneer er een vraag komt vanuit een hotelschool voor een presentatie door een sommelier, dan doen we dit graag.

Gevraagd wordt wat de sponsors van het NGS verwachten. Job antwoordt dat met de verschillende sponsoren, verschillende afspraken worden gemaakt. In grote lijnen blijft dat NGS een onafhankelijke organisatie. Bij een proeverij komen wijnen – mits van toepassing – van sponsors aan bod maar altijd naast andere wijnen. Soms worden er aparte afspraken gemaakt zoals bijv. met Alliance. Benadrukt wordt dat het NGS nooit informatie van de leden zal doorgeven aan sponsors. Sponsors kunnen via het NGS leden benaderen en alleen met informatie die relevant is.

12. Bestuursverkiezing

Marco Westra treedt af en is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Hiermee blijft Marco Westra bestuurslid.

13. Voortgang oprichting ‘Alte Rebe’ club

Als vervolg op de verdere professionalisering van het NGS zal er voor ex-sommeliers die betrokken willen blijven bij het Nederlands Gilde van Sommeliers een aparte club binnen de vereniging worden opgericht. Hoe deze gaat heten, is nog niet bekend.

Leon IJpelaar heeft op zich genomen om dit gestalte te gaan geven (evt. in samenwerking met Lieske Vos en Ton Pinxten).

14. Rondvraag

Ook Sabas Joosten doet een oproep om mee te doen aan het ASI-examen. Het is leerzaam en zinvol in je dagelijkse werk.

15. Sluiting

Om 11.50 wordt de vergadering gesloten.