Protocol reizen NGS

by Marja Brouwer 20 augustus 2009

PROTOCOL REIZEN NGS


De kosten van wijnreizen van het NGS zijn dikwijls geheel of gedeeltelijk voor rekening van een promotiebureau of een importeur. Mede daarom is het belangrijk dat het NGS in het buitenland en bij haar gastheer een goede indruk achterlaat.

Bij deelname aan NGS studiereizen gelden de navolgende afspraken:

1) Alleen aanmelden wanneer je er 100% zeker van bent dat je mee kunt.

2) Wanneer er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor een studie reis bent u verplicht deze per omgaande te voldoen op het bankrekeningnummer van de penningmeester van het NGS

3) Wanneer u zich op het laatste moment afmeldt zonder een duidelijk geldige reden, ontvangt u een faktuur voor de totale gemaakte kosten.

4) Wannneer u een vezoek van de reisleider krijgt om (een deel) van het reisverslag te scrhijven wordt verwacht dat u dit binnen twee weken na terugkomst inlevert. Dit teneinde zo vlug mogelijk het complete reisverslag te kunnen publiceren. Wanneer u zich hier niet aan houdt, zult u in de toekomst voor deelname aan reizen worden uitgesloten.

5) Dit reisverslag moet zo objectief mogelijk geschreven worden en aangenaam leesbaar zijn. Maar aan de andere kant moeten er geen zaken in vermeld worden die onvriendelijk naar de wijnproducenten en naar de gastheer overkomen.

6) Van deelnemers aan reizen wordt verwacht dat zij na afloop persoonlijk de gastheer (= betalende instantie) een bedankje sturen.

7) Het reisgezelschap draagt zelf zorg voor de aanschaf van een aantal kleine attenties die cadeau gedaan kunnen worden aan relaties in het buitenland (bijvoorbeeld Jenever, een boek over Holland, bloembollen-pakket etc.).

8) Per reis wordt een reisleider aangewezen. Deze reisleider draagt o.a. zorg voor de coördinatie van het reisverslag, fooien voor buschauffeurs en het correcte gedrag van de groep.

9) Een deelnemer aan een studiereis zorgt ervoor dat hij altijd gepaste kledij bij zich heeft. Zo nodig informeert hij of zij vooraf bij de organiserende instantie wat wenselijk is.

10) U zorgt zelf voor een reisverzekering en/of annuleringsverzekering, tenzij dit collectief geregeld wordt.

11) U zorgt dat u ruim op tijd aanwezig bent op het afgesproken verzamelpunt voor het gezamenlijke vertrek.

12) Wanneer u zich tijdens de reis ernstig misdraagt en/of eigendommen van anderen vernield, zal u per direct op eigen kosten de terugreis moeten aanvangen.