Regels voor proeverijen van het NGS

by Marja 30 december 2008

1. De uitnodigingen voor proeverijen zijn persoonlijk; u kunt geen introducé meebrengen of plaatsvervanger laten gaan, tenzij met toestemming van de voorzitter of de commissaris proeverijen.

2. Leden worden verzocht zich terdege op het thema van de proeverij voor te bereiden.

3. Tijdens de proeverijen en de lunch is het niet toegestaan te roken.

4. Deelnemers aan een proeverij kunnen een (digitaal) proefformulier downloaden om te gebruiken voor hun proefnotities tijdens proeverijen.

5. Als een mede-proever het woord voert, heeft men hiervoor aandacht.

6. Het organoleptisch commentaar van een mede-proever wordt te allen tijde gerespecteerd.

7. Meestal wordt er een eigen bijdrage gevraagd worden voor de lunch. Deze bijdrage moet direct na afloop van de lunch via de penningmeester (of vervanger) aan de restaurateur contant worden voldaan.

8. U moet zich voor een proeverij aanmelden via een e-mail aan het secretariaat. De proefcommissie heeft het recht deelnemers uit te sluiten die zich niet tevoren hebben aangemeld. Uw aanmelding wordt NIET bevestigd. Leden kunnen via deze website onder ‘aanmeldingen’ checken of hun aanmelding goed is doorgekomen.

9. Indien U zich heeft aangemeld voor een proeverij en verhinderd bent, wordt van u verwacht zich tijdig (= tot max. 24 uur voor aanvang proeverij) bij het NGS-secretariaat af te melden. Wanneer u dit niet doet, ontvangt u een no-show factuur.

10. De proeverij kan beperkt worden tot een maximum aantal deelnemers. Dit wordt dan in de schriftelijke uitnodiging vermeld. Toewijzing geschiedt in volgorde van aanmelding. Sommelier leden hebben altijd voorrang op niet-sommeliers.

11. Deelnemers zorgen voor hun eigen proefglazen tijdens een proeverij. Via het secretariaat is een glazentas met Riedelglazen aan te schaffen (a 55,- per tas).

12. Deelnemers zorgen voor hun eigen spittoon. N.a.v. de Corona maatregelen is het niet langer toegestaan om een gezamenlijke spittoon te gebruiken.