Cahors, bakermat van de malbec

Door Paul Op ten Berg

Verslag van de Cahors Malbec Days 2014, een internationale malbec manifestatie die werd gehouden op 16, 17 en 18 juni 2014 in de Franse wijnstreek Cahors.

Omdat ik over de wijnen van Cahors in 2013 al een uitgebreid reisverslag heb gepubliceerd op de NGS website, verwijs ik voor algemene informatie graag naar dit verslag. Tijdens deze tweede reis heb ik mij vooral geconcentreerd op de producenten van wie ik vorig jaar weliswaar een goede indruk kreeg, maar waar ik toen niet mee heb kennis gemaakt.

Malbec Symposium

Voor een internationaal gezelschap van journalisten, producenten, wetenschappers en inkopers werd op de ochtend van de eerste dag een symposium gehouden met als titel Malbec in verleden, heden en toekomst. Hierbij nam het verleden een prominente plaats in, drie van de vier sprekers hielden zich er uitvoerig mee bezig. De toekomst kreeg in verhouding niet veel aandacht. En vier uur lang zonder een pauze vergt wel veel van het publiek.